Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Öğretmen :51
Rehber Öğretmen :2
Öğrenci :559

Vizyon: Her yönden nitelikli,sosyal,kültürel ve bilimsel altyapı ve donanıma sahip,en az bir yabancı dili çok iyi bilen,aldığı eğitimi yaşantısında uygulayabilen,değişime ve gelişime açık,öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden,değerlerini yaşayan ve yaşatan sorumluluk sahibi,adaletli,ahlaklı,hoşgörülü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,kendine güvenen,kendini sorgulayan,araştırmacı,çağdaş,demokratik ve laik bireyler yetiştiren örnek bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime yönelmiş,kendine güvenen,çevrei ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen,toplumsal değerlere duyarlı,olayları çok yönlü ve objektif olarak değerlendirebilen,çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip,yabancı dili dünyadaki dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanabilen,liderlik özelliklerinin yanında işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olarak yetiştirmektir.

Başarılar:

Pansiyon Bilgileri: Erkek öğrenci için
Saatler: 08:20 - 16:10
Isınma: Kalorifer
Bağlantı: ADSL (1 Mbit)
Yabancı Dil:
Sportif Etkinlikler:
Bilimsel Etkinlikler:
Proje Çalışmaları:

Telefon - 0452/6414157

Belgegeçer - (452) 641 3944

Eposta - Göndermek için tıklayınız

WEB - http://sehitsabrieryelermtal.meb.k12.tr

Adres - Samur Mah. Gandazoğlu Kümeevleri Mevki 52800 Kumru / ORDU

Derslik :25
BT Sınıfı :2
Kütüphane :1
Konferans Salonu :1
Atölye-İşlik :7
Yemekhane :1
Kantin :1
Revir:1
Bahçe :1

Yerleşim Yeri - Samur Mah. Gandazoğlu Kümeevleri Mevkii 52800 Kumru / ORDU

Adres - Samur Mah. Gandazoğlu Kümeevleri Mevki 52800 Kumru / ORDU

Ulaşım Okulumuzun ilçe merkezine uzaklığı 1750 metredir.

İl/İlçe Merkezine Uzaklık 1750 metre